Napuhanci

Dvorac sa toboganom Mickey i Minnie KOMBO

Privatna Događanja Cijene (samopreuzimanje): 450Kn

Privatna Događanja Cijene s dostavom (Zagreb): 600Kn

Poslovna Događanja Cijena/Najam/dan: 700Kn

 • Djece u dobi od 3-12 godina
 • Dimenzije: 5m x 4.0m x 3.5m
 • Za unutarnju ili vanjsku upotrebu
 • Ventilator mora raditi kontinuirano tijekom uporabe
 • Pri korištenju dvoraca na napuhavanje uvijek je obvezan nadzor odrasle osobe!
 • U slučaju oštećenja dvorca sve troškove popravka ili nabavke novog dvorca snosi korisnik
 • Svako korištenje je na vlastitu odgovornost!
 • Zadovoljava sigurnosne norme BS EN 14960

Dvorac sa toboganom Unicorn KOMBO

Privatna Događanja Cijene (samopreuzimanje): 450Kn

Privatna Događanja Cijene s dostavom (Zagreb): 600Kn

Poslovna Događanja Cijena/Najam/dan: 700Kn

 • Djece u dobi od 3-12 godina
 • Dimenzije: 5m x 4.0m x 3.5m
 • Za unutarnju ili vanjsku upotrebu
 • Ventilator mora raditi kontinuirano tijekom uporabe
 • Pri korištenju dvoraca na napuhavanje uvijek je obvezan nadzor odrasle osobe!
 • U slučaju oštećenja dvorca sve troškove popravka ili nabavke novog dvorca snosi korisnik
 • Svako korištenje je na vlastitu odgovornost!
 • Zadovoljava sigurnosne norme BS EN 14960

Tobogan na napuhavanje BALON TOBOGAN

Thema: Balon

Privatna Događanja Cijene/Najam/dan: 900Kn

Poslovna Događanja Cijena/Najam/dan: 1000Kn

 • Djece u dobi od 3-12 godina (max)
 • Dimenzije su: 7.0m x 4.0m x 5.0m
 • Za unutarnju ili vanjsko upotrebu
 • Ventilator mora raditi kontinuirano tijekom uporabe
 • Pri korištenju dvoraca na napuhavanje uvijek je obvezan nadzor odrasle osobe!
 • U slučaju oštećenja dvorca sve troškove popravka ili nabavke novog dvorca snosi korisnik
 • Svako korištenje je na vlastitu odgovornost!
 • Zadovoljava sigurnosne norme BS EN 14960
 • Besplatna dostava je dostupna u gradu Zagrebu

Dvorac sa toboganom PLAVI KOMBO

Privatna Događanja Cijene (samopreuzimanje): 450Kn

Privatna Događanja Cijene s dostavom: 600Kn

Poslovna Događanja Cijena/Najam/dan: 700Kn

 • Djece u dobi od 3-12 godina
 • Dimenzije: 5.5m x 3.0m x 3.2m
 • Za unutarnju ili vanjsku upotrebu
 • Ventilator mora raditi kontinuirano tijekom uporabe
 • Pri korištenju dvoraca na napuhavanje uvijek je obvezan nadzor odrasle osobe!
 • U slučaju oštećenja dvorca sve troškove popravka ili nabavke novog dvorca snosi korisnik
 • Svako korištenje je na vlastitu odgovornost!
 • Zadovoljava sigurnosne norme BS EN 14960
 • Besplatna dostava je dostupna u gradu Zagrebu

Dvorac sa toboganom DISCO

Privatna Događanja Cijene (samopreuzimanje): 650Kn

Privatna Događanja Cijene s dostavom: 800Kn

Poslovna Događanja Cijena/Najam/dan: 1000Kn

Uz napuhanac dobijete zvučnik koji se postavlja u napuhanac kako bi djeca mogla slušati muziku dok skaču.

 • Djece u dobi od 3-14 godina
 • Dimenzije: 6.5m x 4m x 5m
 • Za unutarnju ili vanjsku upotrebu
 • Ventilator mora raditi kontinuirano tijekom uporabe
 • Pri korištenju dvoraca na napuhavanje uvijek je obvezan nadzor odrasle osobe!
 • U slučaju oštećenja dvorca sve troškove popravka ili nabavke novog dvorca snosi korisnik
 • Svako korištenje je na vlastitu odgovornost!
 • Zadovoljava sigurnosne norme BS EN 14960
 • Besplatna dostava je dostupna u gradu Zagrebu

Šareni tobogan

Privatna Događanja Cijene s dostavom: 900Kn

Poslovna Događanja Cijena/Najam/dan: 1100Kn

 • Djece u dobi od 3-16 godina
 • Dimenzije: 7.0m x 4.0m x 5.0m
 • Za unutarnju ili vanjsku upotrebu
 • Ventilator mora raditi kontinuirano tijekom uporabe
 • Pri korištenju dvoraca na napuhavanje uvijek je obvezan nadzor odrasle osobe!
 • U slučaju oštećenja dvorca sve troškove popravka ili nabavke novog dvorca snosi korisnik
 • Svako korištenje je na vlastitu odgovornost!
 • Zadovoljava sigurnosne norme BS EN 14960
 • Besplatna dostava je dostupna u gradu Zagrebu

Tobogan čičak

Privatna Događanja Cijene (samopreuzimanje): 1000Kn

Privatna Događanja Cijene s dostavom: 1400Kn

Poslovna Događanja Cijena/Najam/dan: 1600Kn

Uz napuhanac dobijete 2 dijela od čička

 • Za djecu i odrasle
 • Dimenzije: 10.0m x 4.0m x 4.0m
 • Za unutarnju ili vanjsku upotrebu
 • Ventilator mora raditi kontinuirano tijekom uporabe
 • Pri korištenju dvoraca na napuhavanje uvijek je obvezan nadzor odrasle osobe!
 • U slučaju oštećenja dvorca sve troškove popravka ili nabavke novog dvorca snosi korisnik
 • Svako korištenje je na vlastitu odgovornost!
 • Zadovoljava sigurnosne norme BS EN 14960
 • Besplatna dostava je dostupna u gradu Zagrebu

Dvorac sa toboganom CIRKUS KOMBO

Privatna Događanja Cijene (samopreuzimanje): 450Kn

Privatna Događanja Cijene s dostavom: 600Kn

Poslovna Događanja Cijena/Najam/dan: 700Kn

 • Djece u dobi od 3-12 godina
 • Dimenzije: 5.5m x 3.0m x 3.2m
 • Za unutarnju ili vanjsku upotrebu
 • Ventilator mora raditi kontinuirano tijekom uporabe
 • Pri korištenju dvoraca na napuhavanje uvijek je obvezan nadzor odrasle osobe!
 • U slučaju oštećenja dvorca sve troškove popravka ili nabavke novog dvorca snosi korisnik
 • Svako korištenje je na vlastitu odgovornost!
 • Zadovoljava sigurnosne norme BS EN 14960
 • Besplatna dostava je dostupna u gradu Zagrebu

Tobogan na napuhavanje BALON TOBOGAN

Thema: Balon

Privatna Događanja Cijene/Najam/dan: 850Kn

Poslovna Događanja Cijena/Najam/dan: 950Kn

 • Djece u dobi od 3-12 godina (max)
 • Dimenzije su: 7.0m x 5.0m x 4.0m
 • Za unutarnju ili vanjsko upotrebu
 • Ventilator mora raditi kontinuirano tijekom uporabe
 • Pri korištenju dvoraca na napuhavanje uvijek je obvezan nadzor odrasle osobe!
 • U slučaju oštećenja dvorca sve troškove popravka ili nabavke novog dvorca snosi korisnik
 • Svako korištenje je na vlastitu odgovornost!
 • Zadovoljava sigurnosne norme BS EN 14960
 • Besplatna dostava je dostupna u gradu Zagrebu

Tobogan na napuhavanje PARTY TOBOGAN

Thema: Party

Privatna Događanja Cijene/Najam/dan: 850Kn

Poslovna Događanja Cijena/Najam/dan: 950Kn

 • Djece u dobi od 3-12 godina (max)
 • Dimenzije su: 7.0m x 5.0m x 4.0m
 • Za unutarnju ili vanjsko upotrebu
 • Ventilator mora raditi kontinuirano tijekom uporabe
 • Pri korištenju dvoraca na napuhavanje uvijek je obvezan nadzor odrasle osobe!
 • U slučaju oštećenja dvorca sve troškove popravka ili nabavke novog dvorca snosi korisnik
 • Svako korištenje je na vlastitu odgovornost!
 • Zadovoljava sigurnosne norme BS EN 14960
 • Besplatna dostava je dostupna u gradu Zagrebu

Tobogan na napuhavanje MEGA EVENT

Thema: Mega Event Tobogan

Privatna Događanja Cijene/Najam/dan: 1400Kn

Poslovna Događanja Cijena/Najam/dan: 1600Kn

 • Djece u dobi od 3-12 godina (max)
 • Dimenzije su: 11.0m x 6.0m x 4.0m
 • Za unutarnju ili vanjsko upotrebu
 • Ventilator mora raditi kontinuirano tijekom uporabe
 • Pri korištenju dvoraca na napuhavanje uvijek je obvezan nadzor odrasle osobe!
 • U slučaju oštećenja dvorca sve troškove popravka ili nabavke novog dvorca snosi korisnik
 • Svako korištenje je na vlastitu odgovornost!
 • Zadovoljava sigurnosne norme BS EN 14960
 • Besplatna dostava je dostupna u gradu Zagrebu

Dvorac na napuhavanje (Twin Kombo)

Thema: Twin Kombo

Privatna Događanja Cijene: 350Kn samopreuzimanje

500Kn s našom dostavom na podrucju grada Zagreba

Poslovna Događanja Cijena: 600Kn

 • Djece u dobi od 3-7 godina (max)
 • Dimenzije su: 5.3m x 3.0m x 3.0m
 • Za unutarnju ili vanjsko upotrebu
 • Ventilator mora raditi kontinuirano tijekom uporabe
 • Pri korištenju dvoraca na napuhavanje uvijek je obvezan nadzor odrasle osobe!
 • U slučaju oštećenja dvorca sve troškove popravka ili nabavke novog dvorca snosi korisnik
 • Svako korištenje je na vlastitu odgovornost!
 • Zadovoljava sigurnosne norme BS EN 14960
 • Besplatna dostava je dostupna u gradu Zagreb

Frozen Kombo (Rosa)

Privatna Događanja Cijene: 350Kn samopreuzimanje

500Kn s našom dostavom na podrucju grada Zagreba

Poslovna Događanja Cijena: 600Kn

 • Djece u dobi od 3-7 godina (max)
 • Dimenzije su: 5.3m x 2.5m x 3.0m
 • Za unutarnju ili vanjsko upotrebu
 • Ventilator mora raditi kontinuirano tijekom uporabe
 • Pri korištenju dvoraca na napuhavanje uvijek je obvezan nadzor odrasle osobe!
 • U slučaju oštećenja dvorca sve troškove popravka ili nabavke novog dvorca snosi korisnik
 • Svako korištenje je na vlastitu odgovornost!
 • Zadovoljava sigurnosne norme BS EN 14960

Ninja Turtle Kombo

Privatna Događanja Cijene: 350Kn samopreuzimanje

500Kn s našom dostavom na podrucju grada Zagreba

Poslovna Događanja Cijena: 600Kn

 • Djece u dobi od 3-7 godina (max)
 • Dimenzije su: 5.3m x 2.5m x 3.0m
 • Za unutarnju ili vanjsko upotrebu
 • Ventilator mora raditi kontinuirano tijekom uporabe
 • Pri korištenju dvoraca na napuhavanje uvijek je obvezan nadzor odrasle osobe!
 • U slučaju oštećenja dvorca sve troškove popravka ili nabavke novog dvorca snosi korisnik
 • Svako korištenje je na vlastitu odgovornost!
 • Zadovoljava sigurnosne norme BS EN 14960

Minions Kombo (Crvena)

Privatna Događanja Cijene: 350Kn samopreuzimanje

500Kn s našom dostavom na podrucju grada Zagreba

Poslovna Događanja Cijena: 600Kn

 • Djece u dobi od 3-7 godina (max)
 • Dimenzije su: 5.3m x 2.5m x 3.0m
 • Za unutarnju ili vanjsko upotrebu
 • Ventilator mora raditi kontinuirano tijekom uporabe
 • Pri korištenju dvoraca na napuhavanje uvijek je obvezan nadzor odrasle osobe!
 • U slučaju oštećenja dvorca sve troškove popravka ili nabavke novog dvorca snosi korisnik
 • Svako korištenje je na vlastitu odgovornost!
 • Zadovoljava sigurnosne norme BS EN 14960

Pogodi Rupu

Privatna Događanja Cijene/Najam/dan: 400Kn

Poslovna Događanja Cijena/Najam/dan: 600Kn

Isprobajte svoje nogometno umijeće s našom Socceramom na napuhavanje. Cilj igre je skupljati bodove gađajući rupe različite veličine. Što je rupa manja, to vrijedi više bodova. Vrlo zarazna igra raspucavanja koja podsjeća na izvođenje penala. Dolazi s laganom loptom.

 • Djece u dobi od 4-120 godina
 • Dimenzije: 3.0m x 2.5m x 2.0m
 • Za unutarnju ili vanjsko upotrebu
 • Ventilator mora raditi kontinuirano tijekom uporabe
 • Pri korištenju dvoraca na napuhavanje uvijek je obvezan nadzor odrasle osobe!
 • U slučaju oštećenja dvorca sve troškove popravka ili nabavke novog dvorca snosi korisnik
 • Svako korištenje je na vlastitu odgovornost!
 • Zadovoljava sigurnosne norme BS EN 14960
 • Besplatna dostava je dostupna u gradu Zagrebu

Mini Nogomet

Privatna Događanja Cijene/Najam/dan: 500Kn

Poslovna Događanja Cijena/Najam/dan: 700Kn

Skupi ekipu i odigrajte nezaboravnu utakmicu na ovom nogometnom terenu na napuhavanje.

Nogometni teren na napuhavanje pogodan za do 6 djece ili odraslih.

Teren se može postaviti na bilo koju ravnu podlogu na kojoj biste voljeli igrati nogomet, ali zbog prirode ove igre Vaš se travnjak može oštetiti pa predlažemo da se teren postavi na tvrdu podlogu.

 • Djece u dobi od 3-120 godina
 • Dimenzije su: 6.0m x 4.0m x 1.0m
 • Za unutarnju ili vanjsko upotrebu
 • Ventilator mora raditi kontinuirano tijekom uporabe
 • Pri korištenju dvoraca na napuhavanje uvijek je obvezan nadzor odrasle osobe!
 • U slučaju oštećenja dvorca sve troškove popravka ili nabavke novog dvorca snosi korisnik
 • Svako korištenje je na vlastitu odgovornost!
 • Zadovoljava sigurnosne norme BS EN 14960
 • Besplatna dostava je dostupna u gradu Zagrebu

Plasma Autići Trkaća Staza

Privatna Događanja Cijene:
10 x Plasma Autici + Trkaća staza – dan = 700 kn
*U privatna događanja ubrajamo dječje rođendane, krstitke, kućne zabave, vrtne zabave. Cijene usluga odnose se na grad Zagreb.
———————————-
Poslovna Događanja Cijena:
10 x Plasma Autici + Trkaća staza = 8 sata = 1000 kn
**U poslovna događanja ubrajamo TV reklame, evente, sajmove, tatto partye, promocije, programe za trgovački centar. Cijene usluga odnose se na grad Zagreb.

Plasma autići su mehaničko čudo koji se pokreću neiscrpnim izvorom energije – dječjom energijom koja uz pomoć sila inercije, gravitacije i trenja pokreće autiće. Sve što je potrebno za upotrebu su vozač i glatka, ravna površina.

Plasma autići mogu dostići brzinu od 9 kmh kontinuiranim okretanjem volana. Mogu ići i u rikverc ako volan okrenete za 180 stupnjeva.
Odrasli mogu koristiti Plasma autiće također. Plasma autići su idealan dodatak za bilo koju zabavu.

Uz najam autića ide i 8×8 metarska trkaća staza na napuhavanje te 10 Plasma autića.